Hedebyskolan bedriver distansundervisning hela v. 18 m.a.a. smittspridningen

2/5 beslutade Hedebyskolan att växelvis när- och distansundervisning inte räckte till för att hindra smittspridningen.

Fr.o.m. måndag 3/5 och hela v. 18 väljer man därför att förlägga all undervisning på distans. Årskurs 6 berörs inte av beslutet utan det gäller enbart högstadiet.

Nytt beslut om v. 19 kommer i slutet av veckan. Alla beslut förankras hos smittskyddsläkaren vid region Sörmland.

Dela artikel: