Hertig Karls väg genomgår en upprustning under sommaren

I samband med arbetet med att skapa en belyst gång- och cykelväg utmed Högbergsgatan ingår även en upprustning av Hertig Karls väg. Arbetet utförs av Bite med planerad start v. 23. I arbetet ingår att befintlig asfalt och belysning fräschas upp vilket kommer medföra störningar för fastighetsägare längs vägen. Arbetet beräknas ta 4-6 veckor.

Boende i direkt anslutning till arbetet har meddelats via brev.

Läs mer om projektet som berör Högbergsgatan, Hertig Karls väg och Smäckbrogatan.

Dela artikel: