Högbergsgatans vägarbete går in i en ny fas

Från och med v. 16 kommer arbetet vid Högbergsgatan att gå in i en ny fas där befintlig trottoar på Högbergsgatans västra sida kommer att fräsas bort. Arbetet görs för att skapa en ny belyst gång- och cykelväg längs Högbergsgatan mellan Gustavsbergsgatan och Östra Långgatan. Den nya fasen innebär en ökad påverkan för främst förbipasserande gång- och cykeltrafikanter.

Det förberedande arbetet med att skapa ny belysning och gång- och cykelväg är beräknat att vara klart till början av juni. Därefter kommer vägarbetet i området att ta en paus under sommaren för att sedan återuppta och färdigställa arbetet igen till hösten.

Arbetet är den del av ett större projekt i område med att skapa en trafiksäker gång- och cykelväg, förnyade vatten- och avloppsledningar och asfaltering. Läs mer om projektet som berör Högbergsgatan, Smäckbrogatan och Hertig karls väg.

Bild på hela sträckan och utvalda nedslag

 

Ritning över hur den nya gång- och cykelvägen utmed Högbergsgatan kommer att se ut.

Bild ovan visar den del av Högbergsgatan som berörs av vägarbetet, det vill säga mellan Östra Långgatan och Gustavsbergsgatan.

 

 

Korsningen Högbergsgatan/Östra Långgatan kommer att bli säkrare och tillgänglighetsanpassas för att skapa en trygghet för alla invånare.

Korsningen Högbergsgatan/Östra Långgatan kommer att bli säkrare och tillgänglighetsanpassas för att skapa en trygghet för alla invånare.

 

 

 

Vid Högbergsgatan i höjd med Tomtagatan kommer det också att skapas säkra övergångsställen med refug.

Vid Högbergsgatan i höjd med Tomtagatan kommer det också att skapas säkra övergångsställen med refug.

 

 

 

Gång- och cykelvägen kommer att löpa längs den västra sidan av Högbergsgatan och kommer vid korsningen Högbergsgatan/Gustavsbergsgatan att kopplas samman med befintlig gång- och cykelväg.

Gång- och cykelvägen kommer att löpa längs den västra sidan av Högbergsgatan och kommer vid korsningen Högbergsgatan/Gustavsbergsgatan att kopplas samman med befintlig gång- och cykelväg.

Dela artikel: