Högt vattenstånd har föranlett att vissa gator och gångstråk i Trosa stad är avstängda

Uppdaterad 20200313: Det höga vattenståndet sjunker stadigt och de avspärrade vägarna har öppnat upp allt eftersom eventuella skador kontrollerats. Åpromenaderna kommer att vara avstängda även efter att vattnet sjunkit undan.

Framkomlighet

Västra Åpromenaden från Villabron och ner till Östra Hamnplan är avstängd då vattennivåerna underminerat promenaden. Lyktstolpar lutar betänkligt och slukhål kan uppstå. Vi avråder starkt från att beträda avstängt område. Avstängningen kvarstår tillsvidare.

Västra Åpromenaden från Torgbron och sträckan fram till Tjärfinngränd är avstängd då promenaden har underminerats och hål uppstått. Vi avråder starkt från att beträda avstängt område. Avstängningen kvarstår tillsvidare.

Östra Åpromenaden är avstängd sedan onsdag 26/2 från höjden Villabron och nedåt. Ett antal slukhål har uppstått och vi manar till försiktighet om man måste ta sig förbi. Avstängningen kvarstår tillsvidare.

Enskilda fastigheter har problem med höga vattennivåer i hamnområdet.

2020-03-23
Åpromenaden är fortfarandeavstängd pga slukhål och allmäna sättningar i marken som uppstått efter de höga flödena i ån. Avspärrningen gäller i väntan på besiktning av promenaden. därefter kommer en underhållsplan tas fram och utifrån den kommer promenaderna restaureras för att kunna öppnas upp igen.

Vänligen respektera avspärrningarna för din egen säkerhet!

Dela artikel: