Höjning av VA-taxan från 1 juli

Den första juli indexreglerar Trosa kommun VA-taxans brukningsavgifter för 2019 med 6,6 %. Det kommer att påverka ett normalhushåll med cirka 41 kr i månaden.

Kommunen kommer även att justera de taxorna i som inte har uppdaterades vid 2018 års revidering av VA-taxan.

Indexreglering = uppräkning av kommunens entrepenadavtal för driften.

Taxejustering = Anpassning av priser i vissa delar av VA-taxan som ännu inte uppdaterats t ex dagvatten, till dagens taxa gällande from 2018-01-01.

Läs mer om taxor och avgifter.