Hur kan du hjälpa ditt barn vid er separation? Kursstart v. 7

Vi vänder oss till dig förälder som separerat och vill förstå vad du kan göra för att på bästa sätt hjälpa dina barn. Föräldrar i liknande situation träffas i grupp och får vid tre utbildningsträffar ta del av kunskap om och diskutera kring hur barn reagerar vid föräldrarnas separation.

BiFF – Barn i Föräldrars Fokus är framtaget av Rädda Barnen med syfte att ge föräldrar möjlighet att förstå barnens behov och vad man som förälder kan göra för att underlätta för sitt barn.

Gruppen träffas vid 3 tillfällen 2 timmar per gång och varvar teori med diskussioner. Vår erfarenhet är att föräldrar i diskussion ger varandra värdefulla tips, råd och reflektioner och därmed är en hjälp för varandra.

I en BiFF-grupp går det att delta oberoende av den andre förälderns deltagande. Ett föräldrapar deltar inte i samma grupp.

Utbildare

Vi som arbetar med BiFF har flerårig erfarenhet av arbete med barn och deras föräldrar. Vi arbetar till vardags inom Öppenvården med barn och familjer.

Kursinformation

När: Kursstart v. 7 2018

Var: Socialkontorets Öppenvård, Tomtaklintgatan 2

Anmälan sker via Socialkontorets mottagningstelefon. Ring till kommunens växel på 0156-520 00 och be att få bli kopplad till oss.

Vänliga hälsningar från oss på Öppenvården