Indexreglering VA-taxa från 1 januari 2020

Den första januari 2020 sker en indexreglering av VA-taxans brukningsavgift. För vatten innebär detta en höjning med 0,8% och för avlopp 7,9%.

Dessa höjningar påverkar ett normalhushåll med cirka 24 kronor i månaden. Med normalhushåll menas en fastighet som har alla tjänster inom VA (vatten, spill och dagvatten).

Läs mer här.

Dela artikel: