Information om riksfärdtjänst inför sommaren

Sommaren närmar sig och om du som har rätt till färdtjänst önskar resa utanför länsgränsen kan du ansöka om en resa med riksfärdtjänst. Riksfärdtjänst är till för dig som på grund av en grav funktionsnedsättning får fördyrade resekostnader.

En riksfärdtjänstresa beviljas i första hand med tåg, buss, flyg eller båt tillsammans med en ledsagare. Ledsagare tillhandahålls av sökanden. Resan sker med det billigaste färdsättet som är rimligt utifrån funktionsnedsättningen. Kraven för att vara berättigad riksfärdtjänst är högre än för färdtjänst.

Tänk på att du behöver inkomma med din ansökan och aktuellt läkarintyg senast 4 veckor innan planerad avresa.

Läs mer om riksfärdtjänst och hur du kommer i kontakt med vår handläggare.