Arbeten vid dagvattenbrunnarna på Vagnhärads torg

Under början av vecka 47 genomförde Trotab undersökningar av dagvattenbrunnarna på Vagnhärads torg då det varit återkommande problem med större vattenmängder som inte sjunker undan som det ska. Undersökningarna visade att Trotab behöver genomföra åtgärder på flera dagvattenbrunnar på torget för att säkerställa att de är hållbara över tid.

Arbetet vid brunnarna innebär att delar av Vagnhärads torg behöver spärras av för att underlätta grävarbetet. Målet är att all grävning och återställning (inklusive asfaltering) ska göras innan årsskiftet. Eftersom arbetet är väderberoende kan det dröja till våren innan all återställning är gjord, men förhoppningen är att det fortsatt ska vara milt så att Trotab hinner färdigställa torget innan vintern.

Dela artikel: