Justering gång- och cykelväg utefter Kalkbruksvägen start 17/9

Arbetet med justering av gång- och cykelvägen utefter Kalkbruksvägen påbörjas idag.

Dela artikel: