Asfaltering vid korsningen Östra Långgatan/Högbergsgatan

Under tisdagen den 29/9 kommer korsningen vid Östra Långgatan/Högbergsgatan att asfalteras, ett arbete som ingår i exploateringen av Å-husen. Arbetet kommer att påbörjas tidig morgon och innebära begränsad framkomlighet för förbipasserande trafik. Under vissa tider kommer trafiken vara helt avstängd.

Dela artikel: