Korslöt återvinningscentral har inte möjlighet att ta emot schaktmassor

Under de senaste veckorna har efterfrågan på att lämna in schaktmassor på Korslöt återvinningscentral ökat. Tyvärr har vi ingen möjlighet att ta emot schaktmassor då det inte är ett avfall som ska belasta taxekollektivet, men arbetar på att få till en lösning. Under tiden hänvisas du som invånare att kontakta företag som tar emot schakt och massa.

Dela artikel: