Kort vägarbete på Vagnhärads torg under våren

Delar av Vagnhärads torg har i perioder drabbats av översvämning, och redan under hösten 2020 genomfördes en del åtgärder för att komma till bukt med problemet med tömning och byte av dagvattenkassetter.

Nu återstår ett byte av de två sista dagvattenkassetterna, ett väderberoende arbete som är beräknat att påbörjas någon gång mellan mitten på mars och mitten på april. Den ena dagvattenkassetten är placerad i parkeringsytan utanför apoteket och den andra vid infarten till torget från Centrumvägen. När arbetet påbörjas kommer Trotab att behöva spärra av ytan vilket innebär att man under ungefär en veckas tid kommer att behöva ta infarten via Gnestavägen för att parkera på torget.

I dialog med näringslivet kommer arbetet inte att utföras när det väntas vara högre tryck på torget med anledning av påskledigheten.

Dela artikel: