Läckande ventil vid Västra Långgatan ska nu åtgärdas

Under måndagen den 8/6 upptäcktes den läckande ventilen på vattenledningen i korsningen Borgargatan och Västra Långgatan i Trosa. Under samma vecka kunde läckan tillfälligt strypas något men inte åtgärdas helt, då det på grund av läckans placering varit svårt att inleda arbetet. Nu meddelar Trotab att arbetet med att laga läckan kommer att påbörjas på måndag 22/6.

Under måndagen den 22/6 inleder Trotab arbetet med att laga den läckande ventilen. På grund av ledningens läge, djup och placering kommer det under arbetets gång att vara ytterst begränsad framkomlighet i korsningen. Allmänheten, transporter och de boende uppmanas därför att välja en annan färdväg om möjligt.

Under reparationsarbetet med ledningen kommer vattenförsörjningen stängas av, och de boende som kommer att beröras är kontaktade av Trotab.

Det är svårt att beräkna när arbetet kan vara klart, men troligen är det full framkomlighet under tisdag 23/6 igen.

Dela artikel: