Länsmansbron öppen för passage men renovering fortsätter

Fredagen den 28/5 stängdes Länsmansbron i Vagnhärad av då bron behövde bytas ut och ersättas med en ny. Trotab meddelade att bron belägen söder om järnvägsspåret invid Husby kvarn återigen kunde öppnas redan den 4/6. Arbetet med att bland annat montera belysning intill och på bron återstår dock och beräknas vara klart i slutet av juni.

Länsmansbron är en gång- och cykelväg belägen invid Husby kvarn direkt söder om järnvägsspåret (se orange markering i kartan nedan).

Dela artikel: