Ledningsarbeten på Kvarnvägen start 23/9

Måndagen den 23 september kommer vi att påbörja arbetet med att renovera och byta ut ledningsnätet på Kvarnvägen. Berörda fastigheter har fått hem information angående arbetet.

Under vecka 39 kommer vi att infodra spillvattenledningen detta kommer inte medföra någon störning i dricksvattenleveransen. I nära anslutning till att detta är utfört kommer vi att lägga en ny vattenledning i gatan för att sedan enkelt kunna koppla på fastigheterna en efter en med endast korta avbrott i leveransen av vatten.

Trafik
Under tiden för arbetet kommer det att finnas en tillfällig in och utfart. Detta kommer att skyltas tydligt. Vänligen respektera att det är en arbetsplats så kör försiktigt.

Dela artikel: