Mätningar längs åpromenaden

Från och med vecka 35 kommer Metria att placera ut mätinstrument längs åpromenaden vid platser som man anser vara problemområden. Man kommer därefter att samla in data för att se huruvida det sker några rörelser i marken eller inte. Undersökningarna kommer ligga till grund för beslutet kring vilken typ av långsiktig lösning som är aktuell för att reparera åpromenaden så att den blir mer motståndskraftig vid hög- och lågvatten.

Dela artikel: