Miljöarbetet i Trosa kommun börjar på tallriken

Matlagning

I Trosa kommun arbetar man sedan en tid tillbaka med att laga Östersjövänlig mat. Tankesättet har växt fram ur ett samarbete med BERAS International som arbetar för en mer hållbar matproduktion. Östersjövänlig mat, eller Diet for a Green Planet som det också kallas, innebär att man arbetar för att laga mat på ekologiska och närodlade produkter, anpassar till säsong, gör måltider med mindre kött och mer grönsaker samt minskar på matsvinnet.

Under projektet har deltagare från olika positioner inom kommunen fått lära sig mer om hur maten påverkar klimatet och den biologiska mångfalden.

– Nu är det tydligt hur vi i kommunen ska arbeta tillsammans för att förverkliga visionen i måltidspolicyn. Vi har en riktning och ett gemensamt språk. Deltagarna fick även utrymme att reflektera över helheten och upptäcka hur just de kan bidra i sina yrkesroller - vad som är viktigt och vilka delar inom kommunen som bidrar till framgång, säger Kerstin Tibbling, Driftchef på Måltid, Städ och Fastighetsservice Trosa kommun.

I ekokommunen Trosa serveras varje dag ungefär 2400 måltider till skolor och äldreomsorgen med visionen att erbjuda Sveriges bästa offentliga måltider där matglädjen, människan och miljön står i centrum.

– Vi har fått upp ångan och har energi att förverkliga vår vision, berättar Elin van Dooren, Kommunekolog Trosa kommun.

Läs mer om ekokommunen Trosa