Nu är parkeringsplatserna i Vagnhärad klara för att fler ska kunna pendla

Då allt fler väljer att åka kollektivt till arbete och studier har efterfrågan om en pendlarparkering med fler platser varit stor. Under hösten inleddes arbetet, och nu står parkeringsplatserna redo för att användas.

Att behovet av fler parkeringsplatser ökat vid Vagnhärads station beror på flera saker. Under det gångna året har Vagnhärad, Trosa och Västerljung blivit en ny bostadsort för ungefär 500 personer. Samtidigt har pendlarbiljetten Movingo gjort det lättare att resa kollektivt i hela Mälardalen.

Byggnationen av de utökade parkeringsplatserna påbörjades under hösten och från och med denna vecka får ytterligare ett tjugotal bilägare möjlighet att lämna bilen innan de landar miljövänligt vid sin slutdestination. Så snart som möjligt kommer även belysning att vara på plats.

Tidigare nyhet om pendlarparkeringen:
Pendlarparkeringen i Vagnhärad utökas med fler platser