Nu inleds vägarbetet vid Stensundsvägen/väg 787

Under måndagen den 10 maj påbörjar Peab AB projektet med att höja vägens standard vid Stensundsvägen och väg 787. Vägarbetet kommer att delas in i olika etapper där varje etapp kommer att stängas av och trafik ledas om. Mellan vecka 19-21 kommer det däremot gå att passera men med begränsad framkomlighet. Entreprenören har meddelat boende med information i brevlådan.

I den interaktiva kartan nedan visas de olika etappindelningarna. Under det inledande skedet med begränsad framkomlighet kommer främst etapperna 2-8 samt 13-14 att beröras, det vill säga mellan korsningen ut till Stensund och fram till golfbanans infart.

Läs mer om projektet

Dela artikel: