Nu ska ny spolplatta för husbil byggas vid Edanöbron

För att kunna ha en levande och vacker skärgård är det viktigt att ta hand om avfall och latrin på rätt sätt. En spolplatta för husbil gör det möjligt för besökare att enkelt ta hand om sin latrin.

Under veckan påbörjas det förberedande VA-arbetet inför den nya spolplattan vid husbilsparkeringen på Askögatan. Arbetet berör Askögatan och löper utmed Uddbergagatan och vidare till Gästhamnen. Eftersom arbetet är väderberoende är det osäkert att säga hur lång tid det väntas ta, men upp emot några veckor.

Trafiken kommer till viss del att påverkas och framkomligheten kommer att vara mer begränsande vid korsningen Uddbergagatan-Askögatan. 

Rätt omhändertaget toalettavfall minskar övergödningen av våra vatten samtidigt som mindre mängder bakterier sprids i hav och sjöar. Därför är en spolplatta för husbil viktig ur miljösynpunkt. 

Läs mer om avloppshantering för en bättre miljö i Trosa kommun