Nu trimmas vassen vid strandkanter och båtplatser

Under början av vecka 42 kommer vår entreprenör för sjönära anläggningsarbeten att genomföra vassklippning längs med kommunal mark och invid kommunala bryggor.

Följande platser kan förvänta sig ett besök av entreprenören:

  • Bryggorna vid Strandvägens båtklubb/Karlsborgskajen
  • Utsiktsplatsen vid Strandvägen
  • Längst in i viken vid Västra stadsfjärden (vid bron på Kustvägen)
  • Snygga till vasspartiet intill korsningen Askögatan/Edanövägen
  • Ta bort växlighet vid båtplatserna på ABC-bryggan närmast Edanöbron
  • Längs piren från ABC-bryggorna fram till iläggningsrampen (Askögatans sjösättningsramp)
  • Askögatans sjösättningsramp

Dela artikel: