Ny bollplan anläggs vid Vitalisskolan

Under en rad år har skolgårdar och lekplatser utvecklats i tätorterna. Under våren 2019 har lekplatsen i Rådhusparken byggts om och näst på tur är Vitalisskolans skolgård som får en ny bollplan.

Safirenparken, Spindelparken och Hedeby-/Fornbyskolans skolgårdar var alla omfattande upprustningar som färdigställdes under 2018. Under våren 2019 har lekplatsen i Rådhusparken gjorts om ifrån grunden och har utökats. Näst på tur står en bollplan till Vitalisskolans skolgård.

Den tilltänkta placeringen är mitt på den stora skolgården mellan tallarna. En ca 8 m x 12 m stor plan med sarg. Bygglov har lämnats in och avhängigt beslut bedöms planen vara på plats under sommaren.