Ny teknisk utförare upphandlad för gata, park och yttre miljö

Fredagen den 26/6 fattades beslut om tilldelning i upphandling av drift- och anläggningsentreprenad för gata, park och yttre miljö, s.k. fastighetsmark.

Trosa kommun har sedan början av 2000-talet en teknisk beställarorganisation där utförare upphandlas inom områdena fastighetsskötsel och drift, vatten- och avlopp samt gata, park och fastighetsmark. Under våren beslutade teknik- och servicenämnden om en ny inriktning där fastighetsskötsel och drift som en del av koncernsamordningen tas hem och organiseras inom Trobo, Trosabygdens Bostäder AB som ägs av Trosa kommun.

Drift- och anläggningsentreprenad för gata, park och fastighetsmark har i sin tur upphandlats tillsammans i en entreprenad med tydligare definition på tillkommande anläggningsarbeten. Under fredagen den 26/6 beslutades om tilldelning. Ny utförare blir Bite Mark & Anläggning Stockholm AB och avtalsperioden gäller 5 år med möjlighet upp till 2 års förlängning. Avtalet träder i kraft från och med årsskiftet.

Bite Mark & Anläggning Stockholm AB har sitt huvudsäte i Stockholm och har som huvudsaklig inriktning drift och underhåll av gata och park samt anläggning.

Befintlig upphandlad entreprenör i nuvarande avtal är sedan 2014 Trotab, Trosabygdens teknik AB. Företaget har skött sitt uppdrag utmärkt under avtalsperioden och kommer även framgent att vara entreprenör åt Trosa kommun för vatten- och avloppsverksamheten.

Bakgrunden till att slå ihop gata, park och fastighetsmark till ett avtal är för att effektivisera hur arbetet utförs. Med tidigare upplägg hade det varit möjligt med tre olika aktörer som arbetar på samma plats vid olika tillfällen. På gatan, på gräsytan eller vid fastigheten. Eftersom det idag är en entreprenör som har samtliga tre områden finns denna styrning hos företaget men det finns ingen garanti att så skulle ske igen. Vidare var vår ambition att skapa en större volym så att drift- och anläggningsentreprenaden skulle vara intressant för fler aktörer att lämna anbud på.

Dela artikel: