Nya skärpta rekommendationer för Sörmland fr.o.m. 15/3

Det gäller förlängning av tidigare men också ytterligare skärpning. Bland annat rekommenderas alla i ett hushåll att vara hemma från det att någon får symtom.

De förnyade rekommendationerna, som gäller från 15 mars och till och med 6 april är:

Till alla i Sörmland

  • Alla i ett hushåll rekommenderas att vara hemma från det att någon får symtom som kan stämma med covid-19.
  • Använd engångsmunskydd i situationer där nära kontakt under längre tid i inomhusmiljö inte går att undvika. Detta avser inte förskolor eller klassrumssituationen i grund- och gymnasieskola. Var och en skaffar eget munskydd. Observera att munskydd inte ersätter regeln att undvika nära kontakt och att hålla avstånd. (Med nära kontakt menas inom 2 meter och med längre tid avses 15 minuter eller längre.)
  • Var och en ska begränsa antalet nya nära kontakter genom att endast umgås med de personer som du normalt träffar. Om du ändå träffar andra personer än de i den egna mindre kretsen, ska du undvika att vara nära dem. Umgänge sker helst utomhus, men håll avstånd även där. Med nära kontakt menas inom 2 meters avstånd.
  • Var och en ska undvika platser som exempelvis kollektivtrafik, köpcentrum och butiker om det är risk för trängsel. Välj att handla på tider när minimalt antal andra personer finns i butiken. Vistas i butiken så kort tid som möjligt, och handla utan medföljande sällskap.
  • Avstå från icke nödvändiga resor. Var och en bör använda engångsmunskydd (detta gäller personer födda 2004 och tidigare) när man reser med kollektivtrafik. Med nödvändig resa avses exempelvis resa mellan bostad och arbetsplats/studieplats eller resa för att köpa livsmedel och läkemedel.
  • Fortsätt arbeta hemifrån så ofta det är möjligt. På arbetsplatser där hemarbete inte är möjligt, ska man undvika trängsel, hålla avstånd och försöka träffa så få som möjligt. Det gäller även i fikarum och personalrum.
  • Alla i ett hushåll skall stanna hemma i en vecka om någon i hushållet har bekräftad covid-19.

Läs mer om rekommendationerna på Region Sörmlands webbplats

Dela artikel: