Nya skärpta rekommendationer för covid-19 fr.o.m. 22 november 2021

Folkhälsomyndigheten har skärpt restriktionerna gällande testning, hur man ska bete sig om någon i hushållet är smittad m.m.

Vad gäller om jag känner mig sjuk?

Från och med den 22 november gäller att alla, från sex år och uppåt, som får symtom på covid-19 ska testa sig och stanna hemma. Det gäller även för dig som är vaccinerad eller som tidigare har genomgått infektion. Medan du väntar på att få testa dig eller på provsvar ska du bete dig som om du har covid-19.
Undantag från testkravet: Barn i förskoleålder ska stanna hemma om de har symtom, utan att testas.

OBS: Alla personer med symptom på luftvägsinfektioner uppmanas att stanna hemma för att inte sprida till exempel RS-virus och influensa.

Vilket test ska jag ta?

Det finns två typer av test för att konstatera covidsmitta: PCR-test och antigentest. Folkhälsomyndigheten rekommenderar PCR-test, som utförs av vården, men säger även att det enklare och snabbare antigentestet kan användas som komplement eller ”när det finns behov av snabba svar”.

Antigentesterna anses inte lika känsliga, och även om du får ett negativt resultat på ett test bör du stanna hemma så länge du har symptom.

Om du själv har tagit ett antigentest som visar att du har covid-19 ska du också bekräfta det med ett PCR-test via 1177.se.

Vad gäller om jag har covid?

Om testet visar att du har covid-19 ska du stanna hemma minst sju dygn efter det att du fick de första symtomen. Det gäller även om du har en lindrig infektion. De två sista dygnen ska du känna dig bra och inte ha feber. Om du har tagit ett positivt prov men inte har symtom räknas de sju dygn som du ska stanna hemma från den dag testet togs.

Vad gäller om någon i mitt hushåll är smittad?

Stanna hemma i sju dagar om du bor med någon som har covid-19. Det gäller även om du är utan symtom, och även om du är vaccinerad mot covid-19. ​Räkna från den dag som personen med covid-19 lämnade provet.

Du och barn som är cirka sex år eller äldre behöver också lämna prov för covid-19.

När kan jag börja jobba?

Om du har haft covid-19 ska du stanna hemma minst sju dygn efter att du fått de första symtomen. Efter sju dygn kan du gå tillbaka till förskolan, skolan, arbetet och fritidsaktiviteterna om du har varit feberfri två dygn och känner dig bra.

Vissa enstaka symtom från luftvägarna kan finnas kvar även hos den som blivit frisk en tid efter infektionen. Enligt Folkhälsomyndighetens bedömning smittar inte personer med ett normalt tillfrisknande andra med covid-19 efter sju dygn.

Har du inte haft covid-19 men varit förkyld/haft annan infektion kan du gå tillbaka till skola, arbetet, fritidsaktiviteter när du blivit frisk, dvs är symtomfri och känner dig bra. Har du haft feber ska du ha varit feberfri minst ett dygn.

Vad gäller vid smittspårning?

Smittspårningen sköts av sjukvården, och om du blir kontaktad får du information om vad du behöver göra. Även du som är vaccinerad ingår i smittspårningen kring en smittad person.

Källa: Folkhälsomyndigheten, Smittskyddsläkarföreningen.

Dela artikel: