Öbolandets samfällighetsförening rustar upp Edanövägen

Från och med den 5 oktober påbörjas upprustningsarbetet av Edanövägen på Öbolandet. Arbetet beräknas pågå till mitten av december. Under arbetets gång kommer vägen tidvis att stängas av för trafik, där förbipasserande kommer att dirigeras till angränsande vägar.

Vägen ägs av samfälligheten, men i anslutning till vägen kommer Trosa kommun att anlägga en gång- och cykelväg från fastlandet fram till Trosa havsbad. Just nu utför Ramboll en förstudie för att se var det är lämpligt att placera gång- och cykelvägen. När arbetet med att anlägga gång- och cykelvägen kommer igång kommer vi att lägga ut mer information.

Dela artikel: