Övergång till nytt system för bokning av offentliga lokaler kan medföra viss risk för problem med inpassering

Trosa kommun är mitt uppe i arbetet med att uppgradera sitt system för bokning av offentliga lokaler och bidragshantering. Uppgraderingen berör även passagesystemet med nyckelbrickor till offentliga lokaler. I samband med denna uppgradering kan passagesystemet komma att påverkas under en övergångsperiod. I värsta fall kan det innebära att du som har bokat lokalen inte kommer in med din nyckelbricka.

Om du har hyrt en lokal och inte kommer in med den nyckelbricka du kvitterat ut i kommunens reception, kontakta i första hand Trosa kommuns växel på tel. 0156-520 00 (öppet kl. 08–17 mån–fre) och i akuta fall Trotab på tel. 0156-350 650.

Vi beklagar de problem som detta kan medföra och gör vårt yttersta för att minimera besväret för våra hyresgäster.