Pålningsarbete vid Tomtaklintskolan

Under vecka 37 kommer MobilBygg AB att genomföra pålningsarbeten vid byggnationen av den nya idrottshallen intill Tomtaklintskolan. Arbetet kommer under veckan att äga rum fram till senast klockan 20.00. Verksamheten och boende i området kommer att beröras av ökade bullernivåer i samband med arbetet.

Dela artikel: