Trafikpåverkan vid Nokons etablering av Porthusen

Norr om kvarteret Mejseln kommer ett nytt boendeområde att växa fram med hjälp av byggföretaget Nokon. I samband med detta kommer parkeringen vid korsningen Industrigatan/Verktygsgatan att upphöra från och med den 31/1.

Parkeringen vid Industrigatan och Verktygsgatan ingår i det större området som stängs av för etablering. Kartan ovan visar området som stängs av samt de provisoriska gångvägar som man hänvisas till om man ska passera byggnationen.

Dela artikel: