Planerat VA-arbete vid Åkervägen, Risevägen och Hasselvägen 23/8

Under tisdagen den 23/8 från klockan 09.00 genomförde Trotab ett arbete med att byta ventil vid Åkervägen i Vagnhärad. Arbetet innebar att vattnet stängdes av, vilket påverkade omkringliggande fastigheter vid Åkervägen, Risevägen och Hasselvägen. Tankar med dricksvatten placerades vid korsningen Hasselvägen/Risevägen samt vid Hasselvägen 20. Fastigheter ska åter ha vatten i kranen.

Dela artikel: