Planerat VA-arbete vid korsningen Västra Långgatan/Kyrkgränd

I slutet av veckan kommer Trotab att påbörja ett ventilbyte i Kyrkgränd. Arbetet leder till att delar av Västra Långgatan kommer att stängas av, samtidigt som gångvägen Kyrkgränd kan komma att stängas av beroende på ledningens djup. Fastigheter som är närmast berörda har fått information i förväg.

Uppdatering 2022-09-12: VA-arbetet är slutfört och asfaltering är planerat att genomföras i närtid.

Dela artikel: