Renovering av Nyängsparkeringens och återvinningsstationens inhägnad

På grund av slitage och förruttnelse har staketet som omger parkeringen tagits ned för att ersättas med tryckimpregnerat virke. Arbetet bedöms färdigställas i vecka 13. Till nästa vår kommer det nya staketet att färgsättas.

Även återvinningsstationens inhägnad byts ut men i ledning av FTI som har hand om återvinningen.