Så arbetar Trosa kommuns äldreomsorg när smitta uppstår hos brukare

Covid-19 är ett nytt virus, men att hantera smitta på äldreboenden är något som vårdpersonalen har planering för och är utbildade för. Säsongsinfluensa och vinterkräksjuka är några av de återkommande virus som man årligen arbetar för att hålla borta från brukarna och som man vidtar kraftiga åtgärder mot om de väl kommer in på ett boende. Hur man arbetar med covid-19 skiljer sig inte i stort, även om covid-19 har visat sig vara ett ännu svårare virus.

Trosa kommun har i dagsläget förberett sig med skyddsutrustning för den personal som arbetar med misstänkt smittade samt konstaterat smittade.

Kommer smitta in på en avdelning så spärras den av och man inleder så kallad kohortvård. Det innebär bland annat isolering av patienten, ännu striktare rutiner kring hygien och personalomsättning samt användande av skyddsutrustning enligt vedertagna rutiner.

Med skyddsutrustning avses skyddsmask, visir, skyddsförkläde eller overall, skyddshandskar samt handsprit och ytdesinfektion.

I Trosa kommun har vi valt att förbereda ett så kallat covid-19-team. Det innebär att en särskilt avsedd grupp vårdpersonal är de som tar hand om misstänkt samt konstaterat smittade.

De olika patientgrupper som vård- och omsorg arbetar med i Trosa kommun är särskilda boenden, hemtjänst samt Lss. Utöver dessa är en patientgrupp smittade som vi kan vänta oss kommer till Trosa kommun de som Region Sörmland skickar tillbaka till sin hemkommun efter att ha genomgått intensivvård, men där de ännu inte friskförklarats. För den patientgruppen (som regel inte en del av våra ordinarie brukare) har vi tagit fram särskilda lokaler för att hålla dem separerade från äldre och andra friska vårdtagare. Även dessa människor kommer att vårdas av covid-19-teamet och vi får 24-timmars förvarning innan vi tar över deras vård.

Läs mer: Fall av covid-19 inom äldreomsorgen

Dela artikel: