Fall av covid-19 inom äldreomsorgen

Region Sörmland har 5/5 konstaterat de första fallen av covid-19 inom äldreomsorgen i Trosa kommun. Vi uppdaterar veckovis utifrån uppgifter från Region Sörmland.

Vi uppdaterar sidan veckovis med uppgifter från Region Sörmland.

Trosa kommun har följande antal konstaterade fall av smitta bland brukare inom:

  • Särskilda boenden = 0
  • Lss = 0
  • Hemtjänsten (inkl. hemskickade från regionen)= 0

Uppdaterad: 2020-07-27

Läs mer om hur Trosa kommuns äldreomsorg arbetar när smitta uppstår hos brukare

Utvecklingen av covid-19 i världen och i Sverige har visat att läget förändras snabbt och vi kommer att publicera aktuella uppgifter när vi får uppgifter från Region Sörmland.

Så hanteras patientuppgifter med anledning av Coronaviruset

  • Uppgifter om konstaterat smittade får Trosa kommun från Region Sörmland och Smittskyddsläkaren som ansvarar för provtagning. Misstänker Trosa kommun att en brukare är smittad vidtas åtgärder för att skydda personal och övriga boenden. Anmälan om behov av provtagning görs till Region Sörmland och därefter medger antingen regionen provtagning eller hänvisar till att avvakta utvecklingen av symtomen. Ta del av Region Sörmlands uppgifter om antalet smittade.
  • Smittade på ett boende eller inom annan verksamhet bedömer Trosa kommun som patientsekretess. Trosa kommun är en liten kommun med få boenden och brukare där det är lätt att identifiera enskilda personer och dennes anhöriga.
  • Uppgifter om smittade på enskilda boenden och inom hemtjänst har begärts ut och Trosa kommun har valt att avslå begäran med lagstöd. Det har överklagats till kammarrätten som ska avgöra om vi gör rätt eller fel. Självklart rättar sig Trosa kommun efter det beslut som kammarrätten meddelar. Ta del av lagstödet.

Dela artikel: