Schaktarbete vid Tomtaklintskolan påverkar framkomligheten

Under cirka två veckors tid kommer byggområdet tillfälligt att utökas och påverka framkomligheten vid gång- och cykelvägen utmed Tomtaklintgatan på grund av ett schaktarbete. Gång- och cykeltrafikanter leds om till andra sidan Tomtaklintgatan.

Dela artikel: