Gamla vägen i Vagnhärad schaktas

Från och med vecka 20 kommer Gamla vägen i Vagnhärad att schaktas. Schaktningen görs för att möjliggöra en anslutning till fiber för boende på Gnestavägen och Centrumvägen. Netel har varit i kontakt med de fastigheter som blir berörda av arbetet. Arbetet beräknas pågå i 2 veckor.