Skadegörelse i Tomtaklintskogens naturreservat

I veckan uppdagades omfattande påverkan på Tomtaklintskogens naturreservat. Terrängcykelbanor var anlagda, vallar byggda, stenar flyttade med järnspett, träd-, markskador och bortslitna mosshällar hade orsakats och nedfallna träd hade flyttats. Naturreservat är det högsta skydd som kan ges ett naturområde och denna åverkan är brottslig. Händelsen polisanmäls.

2009 inrättades det första kommunala naturreservatet i Trosa kommun - Tomtaklintskogens naturreservat - ett tätortsnära skogsområde med uppmärkta vandringsstigar och en mångfald av vilda växter och djur. Tomtaklintskogen består bland annat av kalkbarrskog som under långa perioder varit utan aktivt skogsbruk vilket gjort att skogen kunnat utveckla höga naturvärden.

I naturreservat gäller att ingen åverkan får ske. Exakta föreskrifter finns framtagna som reglerar vad som får anläggas och inte, för att skydda naturen i det längsta. Den skada som nu skett i Tomtaklintskogen kommer att ta många år att återställa. Syftet med den åverkan som gjorts tycks vara att skapa banor för terrängkörning med cykel eller motorcross. Den typen av åtgärder är absolut inte förenligt med naturreservatets föreskrifter och kan leda till böter och i värsta fall fängelsestraff.

Natureservat instiftas för att dels bevara unika naturområden, dels för att människor ska kunna uppleva oförstörd natur och unika miljöer. Naturreservat ska upplevas och besökas, men i längsta möjliga mån på naturens vilkor. Läs mer om hur vi arbetar med skyddad natur i Trosa kommun och var du hittar dem.