Skapandet av nya sporthallen och isrinken inleds

Från och med vecka 16 kommer parkeringen mellan Tomtaklintskolan och vårdcentralen att upphöra och ingå i arbetsområdet för byggnationen av den nya sporthallen och konstfrusna isrinken. Berörd personal och elevgrupper har blivit informerade om de tillfälliga parkeringslösningar som upprättats intill verksamheten.

Inom de närmsta veckorna kommer arbetet med byggnationen av Trosa kommuns nya sporthall och konstfrustna isrink att inledas. Platsen kommer att stängslas in och för verksamheter och boende i området kan man märka av en ökad trafik av tunga fordon utmed Tomtaklintgatan. För att lätta trafikflödet har en provisorisk väg skapats mellan Skärgårdens förskola och friidrottsplatsen.

För personal och elever på Tomtaklintskolan hänvisas man till den provisoriska parkering norr om skolan i höjd med Verktygsgatan. För personal på vårdcentralen finns planer på att tillskapa en provisorisk personalparkering så snart som möjligt intill vårdcentralen. Entreprenören MobilBygg AB kommer även att montera upp en informationstavla där de uppdaterar med information kring vad som händer på byggnationen under projektets gång.

Läs mer på projektsidan

Ny sporthall och isrink vid Tomtaklintskolan

Dela artikel: