Skärpta villkor för musgift med alfakloralos

Efter rapporter om förgiftade katter ändrar Kemikalieinspektionen villkoren för musgift med alfakloralos med omedelbar verkan. Endast yrkesverksamma personer med särskilt tillstånd får använda medlen.

Från den 17 december får medlen inte säljas till eller användas av vanliga privatpersoner. För yrkesverksamma personer ändras villkoren så att det krävs ett särskilt tillstånd för att få använda medlen (klass 1 So). Medlen får inte användas i miljöer där katter kan förväntas förekomma och döda möss ska samlas in. De nya villkoren gäller omedelbart för både försäljning och användning

Det är tre produktgodkännanden som ändras (OBS! produkterna får nya registreringsnummer) och de berör ca 20 olika varumärkesnamn.

Läs mer på Kemikalisinspektionens webbplats

Dela artikel: