Skolskjutsarna använder nya hållplatserna på Stensundsvägen fr.o.m. 22/11

Måndag 22 november börjar skolskjutsarna använda de 6 nya hållplatserna som anlagts längs Stensundsvägen.

De sex nya busshållplatserna ligger vid Trosalund, Hagaberg, Fagerbjörk, Åda backar, Apelåker och Åda golf.

Läs mer om upprustningen av Stensundsvägen och de nya hållplatserna.

Dela artikel: