Slukhålen i åpromenaden repareras inför sommaren

Redan nu har man kunnat se att en del av slukhålen har täppts igen längs åpromenaden. Arbetet med att fylla igen hålen kommer att fortsätta några veckor framöver. En mer långsiktig lösning planeras att genomföras tidigast hösten 2020.

Dela artikel: