Smäckbrogatan avstängd tisdagen 18/6 och i korsningen Smäckbrogatan och Nyängsvägen pågår vägarbete 17-18/6

Måndagen den 17 juni påbörjas ett mindre vägarbete i korsningen mellan Smäckbrogatan och Nyängsvägen. Framkomligheten kommer att påverkas under arbetets gång och arbetet beräknas vara färdigt den 18 juni.

Uppdatering 2019-06-17
Smäckbrogatan stängs av från tidig morgon tisdagen (18/6) för byte av två brunnslock och trafiken omleds under tiden via Nyängsvägen. Arbetet beräknas ta ett par timmar.

Dela artikel: