Socialkontoret öppnar stödlinje under Coronapandemin

Coronapandemin påverkar även det personliga och privata livet. Det är normalt att känna sig orolig, ledsen eller stressad under en kris. Många känner oro för sin egen hälsa och livssituation, eller kanske någon annans hälsa och liv. För att hjälpa och stötta människor som upplever social oro kring detta erbjuder Trosa kommun/Socialkontoret en telefonlinje för samtalsstöd som bemannas av erfaren personal.

  • Telefonlinjen håller öppen vardag mellan kl 9-11.
    Direktnumret till Stödlinjen är 0156-523 63.

Under pandemin kan barn riskera att fara illa genom att exempelvis alkohol- och droganvändning och våld inom familjen kan öka. Våld mellan vuxna kan också öka. Vill du göra en anmälan eller ansöka om hjälp och stöd när det gäller barn och unga kontakta socialkontorets mottagning på 0156-520 00. När det gäller anmälan och ansökan om hjälp i ärenden rörande vuxna kontakta socialkontorets ekonomi och vuxenenhet på 0156-520 00.

Är du utsatt för våld och hot  i din relation kan du även ringa Kvinnofridslinjen på 020 -50 50 50.

Utanför kontorstid vid akuta ärenden kan du kontakta socialjouren på 08-52303870

Par- och familjerådgivning

På grund av pågående Corona-pandemi finns nu möjligheten att få familjerådgivning/parsamtal över telefon och via video-samtal.
De två alternativ som finns är Kry (ni får en länk via sms som ni kan öppna och samtalet kan börja) ingen app eller registrering behövs eller via FaceTime. Läs mer ...

Dela artikel: