Solceller på Safiren – en del av Trosa kommuns strategiska klimatarbete

Trosa kommun har varit ekokommun sedan 1994 vilket innebär ett ställningstagande där de politiska beslut som fattas ska styra mot en hållbar utveckling med hänsyn till natur och miljö. I Energi- och klimatplanen som antogs i kommunfullmäktige 2018 ska Trosa kommun verka som en föregångare genom sin energieffektivisering av den egna verksamheten. Det är genom att ha en effektivare energianvändning och övergå till att använda större del förnybar energi som Trosa kommun som organisation kan bidra till en minskad klimatpåverkan.

I Trosa kommuns Energi- och klimatplan finns tydliga riktlinjer för hur nya och befintliga byggnader ska energieffektiviseras, bland annat med hjälp av solceller och solpaneler. För att lyfta några exempel kommer man på den nya sporthallen vid Tomtaklintskolan installera solceller, samtidigt som det under det senaste året redan har tillkommit solceller på Skärgårdens förskola och Trosa vårdcentral. Näst på tur är Safiren som under våren kommer att få solceller installerat av Solkompaniet AB, och förväntas vara klart i maj 2021.

Dela artikel: