Solkartan – ny energismart tjänst i ekokommunen Trosa

Solkartan – ny energismart tjänst i ekokommunen Trosa

Rickard Österlund
Energi- och klimatrådgivare

Tel: 0156-522 46

Intresset för solenergi ökar stadigt. För att underlätta för invånare att själva kunna se solenergipotentialen i sin fastighet lanseras nu Solkartan i Trosa kommun.

Tjänsten består av interaktiva kartor där du kan se hur mycket solen strålar på ett visst tak för att bedöma om en installation av solceller och solfångare är möjlig.

Solkartan utgår från 15 % verkningsgrad på solpaneler (värdet kan justeras av användaren) och för att räkna på takareal så har samtliga tak räknats upp efter en schabloniserad 30 gradig lutning.

I kartan är det möjligt att zooma in på valfri byggnad för att få en ekonomisk prognos. Denna prognos baseras på statistik för solinstrålning, takytans läge och lutning, inmatad area och uppskattat elpris. Användaren av tjänsten kan i färgskala i kartan utläsa hur stor solinstrålningen är samt vilka energimängder som denna kan ge på olika delar av det aktuella taket. Solkartan visar hur mycket solel och solvärme (kWh) solens strålar kan ge på den specifika takytan. Att investera i en solvärme- eller solelanläggning i form av solceller kostar initialt, men den producerade energin är så gott som gratis och utsläppsfri.

Prova Solkartan för din fastighet