Sprängningsarbeten vid vägarbete på Öbolandet

Under v. 36 inleder samfälligheten på Öbolandet den andra etappen i arbetet med att bredda och förbättra vägen ut till Havsbadet. Efter att ha besiktigat berörda fastigheter inleder samfälligheten sprängningsarbeten i området. Trafik kommer därför tillfälligt att omdirigeras från bergspassagen till Svartviksvägen-Öbolandsvägen.

Samfällighetens andra etapp med att skapa en förbättrad vägbana pågår parallellt med Trosa kommuns arbete med att skapa en belyst gång- och cykelväg på Öbolandet under hösten 2021. Läs mer om projektet på Öbolandet.

Dela artikel: