Stängning av dagverksamhet - Gästis

Gästis, dagverksamhet för personer med demenssjukdom, stängs från och med 29 december 2020 till och med 14 januari 2021.

Med anledning av bekräftad smitta av covid-19 på ett särskilt boende stängs dagverksamheten Gästis som bedrivs i anslutande lokaler.

Kompenserande insatser från hemtjänsten kommer att sättas in för berörda.

Insatserna kommer att vara avgiftsbefriade.

Dela artikel: