Starkt resultat med stabila förutsättningar trots tuff framtid

Trosa kommun presenterar preliminärt bokslut för 2019: Ett starkt resultat om drygt 30 mkr, där samtliga nämnder visar positiva siffror och kommunen fortsätter att växa. Men för framtiden gäller det att hålla i budgeten och inte dra på sig nya kostnader.

Det finns mycket som sticker ut positivt i bokslut 2019 och kanske mest iögonfallande är att Vård- och omsorgsnämnden samt individ- och familjeutskottet båda visar unikt bra resultat. Två verksamhetsområden som utmanats särskilt under senare år när Sveriges demografi ställer allt högre krav.

Under året växte Trosa kommun med 438 invånare och landade per sista december på 13 747 invånare. Verksamheterna har anpassat sig och SCB:s medborgundersökning visar att invånarna är fortsatt bland de mest nöjda i landet, vilket går hand i hand med att Trosa kommuns medarbetare är bland landets mest engagerade enligt SKR:s mätning Hållbart medarbetarengagemang.

I prognosen framåt bedöms inga organisationsförändringar, utan stabilitet. Tack vare 14 år av goda resultat står Trosa rustat för de tider som nu bedöms komma. Kostnadskontroll kommer att vara en fortsatt prioritering samt att göra rätt saker, dvs. fokusera på kärnuppdraget, Trosa ska vara bra på att vara kommun.

Dela artikel: