Större säkerhet, fartfyllt och frodigt– nu ska Spindelparken renoveras

Spindelparken

Spindelparkens lekplats har potential till förbättring, något som medborgarna i Trosa kommun gav gensvar på för ungefär ett år sedan när kommunen öppnade upp en förslagslåda på trosa.se. Många vuxna och barn delade med sig av sina idéer kring hur lekparken skulle se ut om de fick bestämma. Nu är det dags för planerna att bli verklighet!

Arbetet med att renovera Spindelparken påbörjas av Greens Anläggnings AB under vecka 4 och beräknas bli klart under sommaren 2018. Förutom att locka till lek kommer lekplatsen också att bli säkrare och fungera som en samlingspunkt för såväl barn som vuxna.

Inför planeringen av Spindelparkens renovering hade medborgare i Trosa kommun möjlighet att komma med egna förslag och påverka utformningen via hemsidan. Att skapa en säkrare lekplats upplevdes viktigt hos de allra flesta som hörde av sig, en önskan som nu kommer att förverkligas genom nya säkra grindar vid lekparkens två ingångar.

Andra förslag handlade om nya lekredskap, ytor för gemenskap samt att skapa en mer lummig miljö med buskar och träd. Som svar kommer det därför att finnas fler sittplatser och bord, en grillplats, en linbana, mer växtlighet, en pilkoja samt en motorikbana med stockar och stenar att balansera på.

Under tiden som Spindelparken renoveras kommer några av parkeringsplatserna i anslutning till lekparken att användas av entreprenören. I perioder kan renoveringen av Spindelparken innebära störande ljud och ökad trafik till och från byggarbetsplatsen.

Just nu pågår fler satsningar för att skapa en bra miljö med fokus på barns utelek, hälsa och trafiksäkerhet. Läs mer om pågående byggprojekt.